Lid worden van V.V.V. De Knipe

Wilt u lid worden van V.V.V. De Knipe, dan kunt u onderstaand aanmeldformulier invullen. Heeft u dit ingevuld en verstuurd dan gaat de automatische incasso in in het jaar 2024 (in mei wordt er geïncasseerd). Indien u na mei nog lid wilt worden dan kunt u alsnog het automatische incassoformulier insturen maar uw V.V.V. lidmaatschapskaart kunt u op de donderdagen 19 en 26 september en 3 en 1- oktober tussen 19.30 en 20.00 uur ophalen in cafe De Knyp. Graag contant betalen  (€ 5,00 per persoon/kaart).

Wat zijn de voordelen van een lidmaatschapskaart?

$

Gratis entree voor de allegorisch optocht ’s middags en ’s avonds

$

€ 2,50 korting op de entree van de autocross

$

Gratis entree op de feestavond op dinsdag

DOORLOPENDE MACHTIGING V.V.V. De Knipe

Meijerweg 121, 8456 GD, De Knipe

Kenmerk machtiging: Lidmaatschap V.V.V.
Incassant ID: NL24ZZZ400032810000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan V.V.V. De Knipe om jaarlijks het lidmaatschapsgeld te incasseren van onderstaande rekening. Als u het niet eens bent met deze afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.